■ ODKAZY - ZASSV

www.zassv.sk
Prejsť na obsah
■ DôLEŽITÉ ODKAZY PRE MAJITEĽOV STARÝCH VOZIDIEL A PRE SPRACOVATEĽOV1.1.2018

§ 60 Základné ustanovenia

(7)Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého  hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a  ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo  akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na  trh Slovenskej republiky.
1.1.2018

§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

u)prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom,  osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a  bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej  úplné spracovanie,
1.1.2018

§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

n) prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho  držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania  poplatku alebo inej služby,

© ZDRUŽENIE AUTORIZOVANÝCH SPRACOVATEĽOV STARÝCH VOZIDIEL
CREATED BY: Caaviar.sk s.r.o.
Návrat na obsah